Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931568 nr. 28

31 568
Staatkundig proces Nederlandse Antillen

nr. 28
MOTIE VAN HET LID LEERDAM C.S.

Voorgesteld 19 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de ontwikkeling van de hiv/aids-epidemie op de Nederlandse Antillen en Aruba bijzonder zorgelijk is;

overwegende, dat de hoge prijs van hiv/aids-medicijnen een belemmering vormt voor een goede curatieve zorg op de Nederlandse Antillen en Aruba;

overwegende, dat de TRIPS-overeenkomst van de WTO de mogelijkheid biedt, in bijzondere gevallen over te gaan tot het afgeven van een dwanglicentie;

overwegende, dat ook op de Nederlandse Antillen en Aruba, volgens de wens van de lokale autoriteiten, betaalbare en toegankelijke hiv/aids-medicijnen beschikbaar zouden moeten zijn;

constaterende, dat de Antilliaanse en Arubaanse regeringen overwegen, in koninkrijksverband een beroep te doen op de Nederlandse regering;

verzoekt de regering positief te reageren op de verzoeken en de Kamer vóór 1 mei a.s. nader te informeren over de mogelijkheden om te komen tot betaalbare en toegankelijke medicamenten voor hiv/aids-patiënten, waaronder de bestudering van de voor- en nadelen van het overgaan tot een dwanglicentie voor hiv/aids-medicijnen op de Nederlandse Antillen en Aruba;

verzoekt de regering na te gaan op welke wijze Nederlandse betrokkenheid door de Nederlandse Antillen en Aruba wenselijk geacht wordt bij het bevorderen van contacten met internationale organisaties die hulp kunnen bieden bij onderhandelingen met farmaceutische bedrijven over goedkopere hiv/aids-medicijnen en de Kamer hierover voor 1 mei aanstaande nader te informeren;

verzoekt de regering te bevorderen dat de Nederlandse Antillen en Aruba zo spoedig mogelijk kunnen toetreden tot samenwerkingsverbanden op het gebied van medicijninkoop in de regio,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leerdam

Schinkelshoek

Van Raak

Van Gent