31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 156 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld 17 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bijzondere onderwijsinstellingen thans een beroep (kunnen) doen op de onderwijsvrijheid om geen, of maar beperkte, transparantie te geven over de besteding van middelen;

overwegende, dat ook bijzonder onderwijsinstellingen worden gefinancierd van gemeenschapsgeld en transparantie van besteding hierbij vanzelfsprekend dient te zijn;

spreekt uit dat alle onderwijsinstellingen gefinancierd uit gemeenschapsgeld op dezelfde wijze transparant dienen te zijn over de besteding van middelen;

verzoekt de regering hiertoe een voorstel aan de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Naar boven