Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201830872 nr. 218

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

28 973 Toekomst veehouderij

Nr. 218 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2018

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft mij een reactie gevraagd op de uitzending van EenVandaag op 26 februari 2018 over de gevolgen van zwerfafval voor de veehouderij, alsmede op het daarin besproken rapport.

Ik heb kennisgenomen van het rapport en vind de bevindingen over het dierenleed als gevolg van zwerfafval ernstig. Het rapport biedt een belangrijk nieuw inzicht in de problematiek en effecten van zwerfafval.

Samen met het verpakkende bedrijfsleven wil ik een brede en effectieve aanpak van zwerfafval. De afspraken daarover heb ik u recent toegestuurd in de brief «Naar een circulaire verpakkingsketen» (Kamerstukken 28 694 en 30 872, nr. 135). Mede op basis van het rapport zal ik in mijn aanpak van zwerfafval specifiek aandacht schenken aan de benodigde acties om het probleem van zwerfafval in relatie tot de veehouderij te verhelpen. Daarbij zal ik uiteraard nauw samenwerken met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer