Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830661 nr. 17

30 661
Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

nr. 17
MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELZEN EN GESTHUIZEN

Voorgesteld 16 januari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de staatssecretaris van Economische Zaken een wettelijk verplicht bel-me-niet-register aan het ontwikkelen is;

overwegende, dat het van essentieel belang is dat abonnees die zich reeds hebben ingeschreven in het huidige register, beheerd door infofilter, niet opnieuw over moeten gaan tot inschrijving voor het geplande bel-me-niet-register;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat alle abonnees die bij het huidige register, beheerd door infofilter, staan ingeschreven, automatisch ingeschreven worden in het op te richten bel-me-niet-register,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen

Gesthuizen