30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 414 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 413

Voorgesteld 21 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat wijkverpleging in de zorgverzekeringswet wordt ondergebracht;

overwegende, dat voor zorg uit de zorgverzekeringswet een verplicht eigen risico geldt;

van mening, dat laagdrempelige toegang tot wijkverpleging noodzakelijk is, mede vanwege de signalerende en adviserende functie van wijkverpleegkundigen;

verzoekt de regering, de voor- en nadelen van een verplicht eigen risico voor de wijkverpleegkundige te onderzoeken en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Naar boven