Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 356

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 356 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 304

Voorgesteld 18 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de langdurige zorg gebukt gaat onder regeldruk, ingewikkeldheid en bureaucratie en dat de werkwijze van de zorgkantoren en zorgaanbieders hieraan bijdraagt;

constaterende dat dit ten koste gaat van de ruimte en handelingsvrijheid voor de professional in de zorg, ten koste gaat van snelle, adequate zorg en ondersteuning, de organisatie van de zorg frustreert en fraude in de hand werkt;

constaterende dat de rol van zorgkantoren bij de hervormingen van de langdurige zorg zal veranderen;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de regeldruk bij zorgaanbieders door zorgkantoren en zorgaanbieders zelf verminderd kan worden en dit bij voorkeur door ACTAL te laten toetsen en de Kamer hierover voor 1 oktober 2013 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Van ’t Wout

Keijzer