Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 350

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 350 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mantelzorg op dit moment al zeer veel verleend wordt en dat er vele berichten zijn van overbelaste mantelzorgers;

constaterende dat in de brief Langdurige zorg de staatssecretaris aangeeft dat mensen bij behoefte aan hulp eerst hun omgeving zouden moeten raadplegen;

constaterende dat veel mantelzorgers zelf ook kwetsbaar zijn bijvoorbeeld in verband met hun leeftijd en gezondheidsklachten;

constaterende dat uit het onderzoek van EenVandaag en mantelzorgorganisatie Mezzo blijkt dat bijna 60% van de werkenden aangeeft dat werk en mantelzorg moeilijk te combineren zijn;

constaterende dat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 40% van de mantelzorgers zich zwaar belast voelt;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van haar plannen de sociale partners te betrekken zodat maatregelen ter ondersteuning en facilitering van mantelzorgers in de cao's vastgelegd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol