Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 345

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 345 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het SCP al in 2008 in het rapport «Blijvend in Balans» concludeerde dat de tijd die aan betaald werken wordt besteed, vaak de tijd beperkt die voor informele zorg beschikbaar is;

constaterende dat mantelzorgers en vrijwilligers die zich voor anderen inzetten, jaarlijks vaak duizenden euro's aan belastingvoordelen mislopen;

verzoekt de regering, de Kamer in het toegezegde actieplan te informeren over de mogelijkheden om de drempels in de inkomstenbelasting voor informele zorg te slechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij