Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 343

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 343 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat 800.000 ouderen en gehandicapten worden getroffen door een groot aantal maatregelen, zoals het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de hogere eigen bijdragen en de inkomensafhankelijke huurverhoging;

overwegende dat deze stapeling van kortingen verstrekkende gevolgen heeft voor de inkomenspositie van ouderen en gehandicapten;

verzoekt de regering, de inkomenseffecten van het beleid voor- en achteraf goed in kaart te brengen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman