Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 339

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 339 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het gebruik van persoonsgebonden budgetten heeft geleid tot zorg op maat en institutionele innovaties, en dat dit verder bevorderd moet worden;

van mening dat de voorgestelde pgb-tariefkorting van 5% juist leidt tot een aantasting van de kracht van het persoonsgebonden budget;

verzoekt de regering, deze aantasting te verminderen door in plaats van een korting van 5% op extramurale verzorging en begeleiding, te kiezen voor een generieke korting op het totale macrobudget pgb (inclusief de zzp's) waardoor de korting gelijkelijk over de budgethouders wordt verdeeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Dik-Faber

Bergkamp