Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 338

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 338 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, wanneer grote delen van de AWBZ naar de Wmo worden overgeheveld, er meer nadruk komt te liggen op informele zorg;

constaterende dat veel vrijwilligers worden geactiveerd en ondersteund door organisaties als stichting Present en Humanitas;

verzoekt de regering, voor vrijwilligersorganisaties middelen te reserveren en hun een plek te geven bij het uitwerken van de nieuwe Wmo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber