Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 336

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 336 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het mede door de motie-Samsom/Zijlstra (33 410, nr. 39) mogelijk blijft om in 2014 aanspraak te maken op dagbesteding;

overwegende dat het hebben van passende dagbesteding een randvoorwaarde is voor mantelzorgers om zorg en werk met elkaar te kunnen combineren en het tevens een nuttig instrument kan zijn om duurdere (individuele) voorzieningen te voorkomen;

constaterende dat er, zij het met terughoudendheid, centrale normstelling van kwaliteit en toezicht voor de Wmo wordt ontwikkeld;

verzoekt de regering, de wijze waarop dagbesteding binnen een gemeente wordt vormgegeven mede bepalend te laten zijn voor de centrale normstelling van kwaliteit binnen de Wmo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Voortman