Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 335

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 335 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de huidige Wmo is geregeld dat gemeenten personen die aanspraak hebben op een individuele voorziening, de keuze moeten bieden tussen het ontvangen van een voorziening in natura of het ontvangen van een hiermee vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget, tenzij hiertegen overwegende bezwaren bestaan;

overwegende dat een pgb ook in de nieuwe Wmo een volwaardig alternatief moet zijn voor personen die aanspraak hebben op een individuele voorziening;

verzoekt de regering, in de nieuwe Wmo uitgangspunten van een solide pgb te hanteren, zodat de keuze voor een persoonsgebonden budget bij cliënten gelegd kan worden en er een daadwerkelijke vrije keuze blijft bestaan tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Bergkamp

Voortman

Van der Staaij