Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 332

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 332 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het accent van de zorg van kortdurend verblijf op «verblijf» ligt;

constaterende dat het doel van kortdurend verblijf het overnemen is van permanent toezicht op de verzekerde ter ontlasting van de gebruikelijke verzorger of mantelzorger;

overwegende dat voor cliënten die recht hebben op de functie «kort verblijf» niet is vastgelegd dat zij een intramurale zorgindicatie hebben, terwijl zij deze behoefte wel hebben;

verzoekt de regering, de prestatie «kortdurend verblijf» een plek te geven binnen de nader uit te werken kern-AWBZ,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Bergkamp