Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 329

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 329 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de hervorming van de langdurige zorg vraagt om een cultuuromslag bij burgers en professionals;

constaterende dat in de hoofdlijnenbrief Langdurige zorg de nadruk ligt op een systeemverandering, maar dat er weinig aandacht is voor het realiseren van een cultuuromslag;

verzoekt de regering, in het transitie en transformatieplan een plan op te nemen over de wijze waarop de noodzakelijke cultuuromslag in de langdurige zorg wordt vormgeven en daarbij ook aandacht te besteden aan de communicatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp