Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 306

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 306 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat proeftuinen en pilots in de zorg leiden tot innovatie;

overwegende dat in de langdurige zorg innovatie gewenst is en kan leiden tot verbeteringen, meer integrale zorg en samenwerking tussen zorg in eerste en tweede lijn en langdurige zorg;

verzoekt de regering, te inventariseren hoeveel gemeenten er momenteel pilots en proeftuinen ontwikkelen waarbij langdurige zorg betrokken wordt en welke belemmerende factoren daarbij een rol spelen;

verzoekt de regering tevens, aan te geven op welke wijze deze proeftuinen en pilots waarvan langdurige zorg deel uitmaakt, betrokken kunnen worden in het al lopende proces rondom de experimenten in het kader van populatiegebonden zorg en de Kamer hier voor 1 september 2013 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk