Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 305

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 305 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat overbelasting van mantelzorgers een probleem is;

constaterende dat de regering in overleg gaat met gemeenten over de ondersteuning van mantelzorgers en tot een plan van aanpak zal komen;

constaterende dat respijtzorg en kortdurend verblijf een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers;

verzoekt de regering, in het toegezegde plan van aanpak over ondersteuning van mantelzorgers specifiek respijtzorg en kortdurend verblijf te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Dik-Faber

Van der Staaij