Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 304

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 304 MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ‘T WOUT

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de langdurige zorg gebukt gaat onder regeldruk, ingewikkeldheid en bureaucratie en dat de werkwijze van de zorgkantoren hieraan bijdraagt;

constaterende dat dit ten koste gaat van de ruimte en handelingsvrijheid voor de professional in de zorg, ten koste gaat van snelle, adequate zorg en ondersteuning, de organisatie van de zorg frustreert en fraude in de hand werkt;

constaterende dat de rol van zorgkantoren bij de hervormingen van de langdurige zorg zal veranderen;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de regeldruk bij zorgaanbieders door zorgkantoren verminderd kan worden en de Kamer hierover voor 1 oktober 2013 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Van 't Wout