Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201430371 nr. 28

30 371 Evaluatie Wet afbreking zwangerschap

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2013

Hierbij zend ik u de IGZ-jaarrapportage 2012 over de Wet Afbreking Zwangerschap1.

Voor dit rapportagejaar heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) specifiek gekeken naar de verschillen tussen ziekenhuizen en abortusklinieken. Ziekenhuizen en klinieken onderscheiden zich ondermeer in de zwangerschapsduur ten tijde van de behandeling, behandelwijze en percentage complicaties. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat vrouwen die een zwangerschapsafbreking ondergaan in ziekenhuizen verschilen van vrouwen die dit doen in een abortuskliniek. In de ziekenhuizen gaat het in een derde van de gevallen om een afbreking naar aanleiding van prenatale diagnostiek.

Ook dit jaar is het totaal aantal abortussen gedaald zowel voor in Nederland woonachtige vrouwen als de vrouwen die voor een abortusbehandeling naar Nederland zijn gekomen. Ook het totaal aantal afbrekingen onder tieners is gedaald. Wel is het aantal afbrekingen van meisjes onder de 15 jaar, elf meer dan vorig jaar. Ik zal hierover contact opnemen met Rutgers WPF.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geinformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer