Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200729861 nr. 13

29 861
Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

nr. 13
MOTIE VAN HET LID KOşER KAYA

Voorgesteld 26 oktober 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Nederland steeds meer behoefte heeft aan hoog opgeleide migranten;

overwegende, dat er nog onbenut potentieel zit onder de groep asielzoekers die tijdens hun procedure hoger onderwijs volgen;

overwegende, dat dit mensen zijn die goed Nederlands spreken en een Nederlands diploma hebben;

verzoekt de regering met voorstellen te komen om ervoor te zorgen dat dit potentieel beter benut gaat worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya