Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529800-VI nr. 78

29 800 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005

nr. 78
MOTIE VAN HET LID STERK C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 december 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat onder het nieuwe inburgeringsstelsel ook autochtone Nederlanders die niet gedurende ten minste acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben gewoond inburgeringsplichtig zullen zijn;

van oordeel, dat de prioriteiten bij verplichte inburgering moeten liggen bij degenen die het echt nodig hebben;

van oordeel, dat aan personen die geen inburgering behoeven, geen inburgeringsplicht moet worden opgelegd;

verzoekt de regering autochtone Nederlanders vrij te stellen van de inburgeringsplicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sterk

Dijsselbloem

Lambrechts

Van der Staaij