Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2004-2005
Kamerstuk 29687 nr. 9

Gepubliceerd op 29 november 2004
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier29 687
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school, alsmede wijziging van die wet, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra met het oog op het jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van andere dan gemeentelijke of niet door de gemeente in stand gehouden scholen

nr. 9
MOTIE VAN DE LEDEN ROEFS EN VERGEER

Voorgesteld 23 november 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de overdracht van verantwoordelijkheden voor de huisvestingskosten voor gemeenten een risico betekent dat achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, na verloop van tijd voor rekening van de gemeente moet worden opgeknapt;

constaterende, dat de VNG en G4 in dit verband onder meer hebben gepleit voor een rapportageplicht van de staat van onderhoud van de schoolgebouwen;

verzoekt de regering om zo'n rapportageplicht van scholen aan gemeenten in een wetsvoorstel uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roefs

Vergeer

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl