Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629538 nr. 209

29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Nr. 209 MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN POTTERS

Voorgesteld 10 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sprake is van stapelfacturen voor cliënten die zorg of ondersteuning uit de Wmo ontvangen;

constaterende dat deze stapelfacturen vaak ontstaan door late gegevensuitwisseling tussen gemeenten, CAK en zorgaanbieders;

constaterende dat in het uitvoeringsbesluit nu geen maximumtermijn is opgenomen;

van mening dat mensen niet de dupe mogen worden van late gegevensuitwisseling en dat mensen moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid;

verzoekt de regering, te onderzoeken of een maximale aanleveringstermijn voor gemeenten en een kortere vaststellingtermijn van het CAK mogelijk is, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Potters