Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329521 nr. 210

29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies

Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2013

De VN Veiligheidsraad heeft op 25 april 2013 met Resolutie 2100 de oprichting van de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) geautoriseerd1. De missie richt zich onder andere op herstel van het staatsgezag in Mali, ondersteuning van politieke processen, bescherming van burgers en bevordering van mensenrechten, ondersteuning van humanitaire hulp en bevordering van nationale en internationale gerechtigheid. De resolutie is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Wij melden u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dat de regering in overeenstemming met het Toetsingskader 2009 de wenselijkheid en mogelijkheid onderzoekt van een geïntegreerde Nederlandse bijdrage aan MINUSMA. Zodra het onderzoek daartoe aanleiding geeft, zullen wij u nader informeren.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer