Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328165 nr. 163

28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 september 2013

In het overleg dat ik op 29 mei met uw Kamer had (Kamerstuk 28 165, nr. 162) heb ik toegezegd een externe audit te laten uitvoeren naar het al dan niet voorkomen van kruissubsidie bij NS-dochter Qbuzz en de Kamer te informeren over de onderzoeksopdracht. Met deze brief geef ik invulling aan die toezegging.

Medewerkers van mijn ministerie hebben onlangs relevante marktpartijen benaderd om één van hen te selecteren om invulling te geven aan de onderzoeksopdracht. De opdracht vraagt om i) een analyse te maken van door Qbuzz gedane biedingen op door OV-autoriteiten uitgebrachte concessies voor stads- en streekvervoer; ii) inzicht te geven in de verschillende (juridische en economische) betekenissen van het begrip «kruissubsidie» in de context van de onderzoeksopdracht (d.w.z. dat uitgebrachte biedingen financieel solide zijn gegeven de kostenstructuur van de onderneming en de (niet-)financiële ondersteuning verstrekt door de (groot)moederentiteit); en iii) een oordeel te vellen over de vraag of Qbuzz wel of niet voordeel heeft genoten van kruissubsidie(s) binnen NS-Groep waardoor het op oneerlijke wijze biedingen zou hebben kunnen beprijzen met als doel concessies te winnen.

Een geselecteerde onderzoekspartij zal binnenkort met deze opdracht aan de slag gaan en het is mijn verwachting dat ik u over enige tijd over de onderzoeksresultaten zal kunnen informeren.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem