Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200927859 nr. 21

27 859
Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

31 268
Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011

nr. 21
MOTIE VAN HET LID DE KROM

Voorgesteld 2 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet heeft aangegeven dat de gemeenten «geen rol spelen» in het gebruik van de Marokkaanse namenlijst;

verzoekt de regering het gebruik in welke zin dan ook van de Marokkaanse namenlijst door Nederlandse gemeenten te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Krom