Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200927859 nr. 19

27 859
Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

31 268
Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011

nr. 19
MOTIE VAN HET LID DE KROM

Voorgesteld 2 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het bewust niet bij het consulaat registreren van een kind de enige manier is voor ouders om te bewerkstelligen dat hun kind zich onttrekt aan een nationaliteit waar het geen afstand van kan doen;

verzoekt de regering met een voorstel te komen waardoor het opnemen van de dubbele nationaliteit in de GBA niet mogelijk is wanneer de ouders van het kind er bewust voor kiezen, het kind niet te registreren op het consulaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Krom