Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 27428 nr. 223

Gepubliceerd op 20 april 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 223 MOTIE VAN DE LEDEN ORMEL EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 19 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat cisgenese technieken vergelijkbaar zijn met klassieke veredelingstechnieken en kunnen bijdragen aan verduurzaming van de landbouw en mondiale voedselzekerheid;

constaterende dat de European Food Safety Agency (EFSA) recent een rapport heeft uitgebracht over cisgenesetechnieken, waarbij EFSA de risico's van de toepassing ervan vergelijkbaar acht met de risico's van klassieke veredelingstechnieken;

van mening dat door toepassing van nieuwe veredelingstechnieken zoals cisgenese, er spoedig een substantiële bijdrage geleverd kan worden aan weerbaarheid van gewassen tegen ziekten en plagen, en dus aan reductie van gewasbeschermingsmiddelengebruik, met positieve gevolgen voor het milieu en de mondiale voedselzekerheid;

verzoekt de regering, te bevorderen dat cisgenesetechnieken vrijgesteld worden van de EU-wet- en regelgeving inzake GMO's en de Kamer uiterlijk 1 juli 2012 over de voortgang van dit overleg te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel

Wiegman-van Meppelen Scheppink


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl