Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201826991 nr. 524

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 524 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2018

Hierbij ontvangt u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid van 23 mei 2018 om uw Kamer te informeren over de exacte momenten waarop de Kamer respectievelijk het rapport van de Commissie Sorgdrager naar fipronil in eieren en de kabinetsreactie daarop tegemoet kan zien.

De voorzitter van de Commissie onderzoek fipronil in eieren heeft desgevraagd toegelicht dat het rapport eind voorjaar – uiterlijk voor aanvang van het zomerreces – wordt opgeleverd. Met het oog op een zorgvuldige procedure, waaronder hoor- en wederhoor, is een specifieke datum voor het verschijnen van het rapport op dit moment nog niet bekend.

Zodra bekend is wanneer de Commissie haar rapport oplevert, wordt uw Kamer hierover geïnformeerd.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins