Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026900 nr. 8

26 900
Defensienota 2000

nr. 8
MOTIE VAN HET LID VAN DEN DOEL C.S.

Voorgesteld in het Nota-overleg van 14 februari 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de Defensienota 2000 wordt voorgesteld een squadron F-16-gevechtsvliegtuigen op te heffen;

overwegende, dat:

– tijdens het conflict in Kosovo is gebleken dat Europese landen onvoldoende konden voorzien in de behoefte aan moderne gevechtsvliegtuigen;

– het van belang is dat, in geval van een langdurig conflict, er ook voldoende voortzettingsvermogen is;

– Europese lidstaten meer verantwoordelijkheid dienen te nemen op het gebied van de Europese veiligheid;

verzoekt de regering het aantal operationele F-16-vliegtuigen te handhaven op 108 stuks en de Kamer daar nader over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Doel

Zijlstra

Van 't Riet