Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 8

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 8
AMENDEMENT VAN HET LID HALSEMA

Ontvangen 2 november 1999

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 08.02 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met f 20 000 000.

II

In artikel 08.05 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met f 20 000 000.

Toelichting

Voor een deel van de delinquenten met een psychische of persoonlijkheidsstoornis is het huidige sanctiestelsel onvoldoende toegerust. Het betreft met name de daders van zware (seksuele) geweldsdelicten die lijden aan een persoonlijkheidsstoornis en de veelal psychotische en verslaafde «draaideurcriminelen». Bij degenen die niet tot TBS zijn veroordeeld, wordt tijdens detentie te weinig gedaan aan intensieve begeleiding en behandeling. Bovendien is er ook na beëindiging van de sanctie onvoldoende geld voor een intensieve en deskundige begeleiding van deze moeilijke groep vanuit de reclasseringsinstellingen. Met de extra 20 miljoen gulden ten behoeve van de reclassering en behandeling in de gevangenis in het jaar 2000, kan een programma worden ontwikkeld en in gang gezet, dat voor beide tekortkomingen een oplossing biedt.

De dekking voor deze intensivering wordt gevonden in het cellenoverschot, dat volgens de laatste prognoses in 2000 1095 cellen zal bedragen.

Halsema