Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 48

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 48
NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DITTRICH EN HALSEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 39

Voorgesteld 16 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat met het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van het gebruik en verkoop van softdrugs goede resultaten zijn geboekt;

overwegende, dat verschillende gemeenten behoefte hebben aan de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden nederwiet te laten telen teneinde coffeeshops goed gecontroleerd te bevoorraden;

overwegende, dat het voor het slagen van experimenten in die richting noodzakelijk is dat het Openbaar Ministerie meewerkt in het kader van het gedoogbeleid;

verzoekt de regering in overleg met het Openbaar Ministerie het mogelijk te maken dat experimenten met het telen van nederwiet onder toezicht van gemeenten plaats kunnen vinden en voorstellen te doen over de evaluatie van die experimenten, alsmede deze opvatting in de aan het begin van het voorjaar 2000 uit te brengen kabinetsnotitie nader uit te werken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Dittrich

Halsema