Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 35

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 35
MOTIE VAN HET LID ROUVOET

Voorgesteld 3 november 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het van belang is te bezien in hoeverre de doelstellingen van de nota «Werkzame detentie» zijn verwezenlijk;

van oordeel, dat in het bijzonder de vraag aan de orde is of het werken in detentie voldoet aan de verwachtingen;

verzoekt de regering, de nota «Werkzame detentie» te evalueren en te actualiseren en daarbij te betrekken de mogelijkheid van uitbesteding van de organisatie van de arbeid in de penitentiaire inrichtingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rouvoet