Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 34

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 34
MOTIE VAN DE LEDEN ROUVOET EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 3 november 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voorgenomen wetgeving ter zake van gelijke behandeling van gehandicapten niet zal voorzien in mogelijkheden tot een strafrechtelijke aanpak van discriminatie;

van oordeel, dat als gevolg daarvan de vaak schrijnende gevallen van discriminatie van gehandicapten onvoldoende zullen kunnen worden bestreden;

verzoekt de regering naast, maar wat betreft tijdpad onafhankelijk van de aangekondigde wet gelijke behandeling gehandicapten een wetsvoorstel voor te bereiden houdende de strafbaarstelling van discriminatie van gehandicapten in het Wetboek van Strafrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rouvoet

Van der Staaij