Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 30

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 30
MOTIE VAN HET LID DITTRICH

Voorgesteld 3 november 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een spreekrecht voor slachtoffers op de terechtzitting kan bijdragen aan een gewenste, versterkte positie van het slachtoffer in het strafproces;

verzoekt de regering op korte termijn een wetsvoorstel in te dienen, waarbij een spreekrecht voor slachtoffers of nabestaanden geïntroduceerd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dittrich