26 671
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II)

nr. 20
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GERKENS EN VAN DAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18

Voorgesteld 27 september 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat burgers en bedrijven het recht hebben te weten wat er gebeurt met persoonlijke gegevens die zij digitaal aan anderen hebben gegeven;

constaterende, dat wanneer deze persoonlijke gegevens ontvreemd worden of door anderen kunnen worden bekeken de burgers en bedrijven die deze gegevens hebben verstrekt hiervan niet automatisch op de hoogte worden gesteld;

verzoekt de regering in kaart te brengen wat de positieve en negatieve gevolgen zouden kunnen zijn van het instellen van een verplichting voor bedrijven, overheden en organisaties om burgers en bedrijven op de hoogte te brengen wanneer hun gegevens ontvreemd dan wel hun systemen gehackt zijn, daarmee meenemend de ervaring die met een dergelijke wet zijn opgedaan in de VS;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens

Van Dam

Naar boven