Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200826643 nr. 104

26 643
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

nr. 104
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 januari 2008

Bij brief d.d. 20 december jl. hebben de Commissie voor de Rijksuitgaven en de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken aan het kabinet vragen gesteld naar aanleiding van het rapport «Lessen uit ICT-projecten bij de overheid» (26 643, nr. 100). Verzocht is de vragen op 17 januari te beantwoorden. Deze datum is echter niet haalbaar.

De antwoorden op de vragen verwacht ik op 18 januari a.s. in de ministerraad te kunnen bespreken. Direct daarna zal ik de antwoorden aan uw Kamer aanbieden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst