Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-11-2004 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26631-113".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2004-11-16
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26631
Dossiertitel Modernisering AWBZ
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26631-113
Indiener VIETSCH C.S.
Ondernummer 113
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype staten generaal
Pskey KST81308
Publicatiedatum 2004-11-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Modernisering AWBZ; Motie inzake niet meer sturen rekening voor eigen bijdrage zorgverlening bij zeer 'oude' zorg
Vergaderjaar 2004-2005