Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2007-2008
Kamerstuk 26488 nr. 85

Gepubliceerd op 3 juni 2008
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 488
Behoeftestelling vervanging F-16

nr. 85
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ROLAND KORTENHORST C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 78

Voorgesteld 29 mei 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering het voornemen heeft, deel te gaan nemen in de operationele testfase van de JSF;

constaterende, dat niet eerder dan nadat er een kandidatenanalyse heeft plaatsgevonden en ter beoordeling is voorgelegd aan de Kamer, er definitieve besluiten worden genomen;

overwegende, dat over de vormgeving van die kandidatenanalyse, waarbij ook externe partijen betrokken kunnen gaan worden, nog een brief is toegezegd door de regering;

overwegende dat de regering binnen de voorliggende verbintenis tot deelname aan de testfase heeft bedongen dat alleen een hard financieel commitment wordt gegeven voor circa 10% van het deelnamebedrag;

overwegende dat daarmee een evenwichtige positie is verkregen tussen enerzijds de kansen op kennisgebied die meedoen aan de testfase biedt en anderzijds het financiële risico dat bestaat door uit te stappen wanneer een kandidatenanalyse daartoe aanleiding zou geven;

roept de regering op deze kans niet te laten lopen en tijdig tot ondertekening van de overeenkomst aangaande deze testfase over te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roland Kortenhorst

Voordewind

Eijsink

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl