Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2007-2008
Kamerstuk 26488 nr. 77

Gepubliceerd op 30 mei 2008
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 488
Behoeftestelling vervanging F-16

nr. 77
MOTIE VAN DE LEDEN ROLAND KORTENHORST EN VOORDEWIND

Voorgesteld 28 mei 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering het voornemen heeft om een vergelijkende kandidatenanalyse uit te voeren voor de vervanging van de F-16;

constaterende, dat hierin meegenomen gaan worden de aspecten zoals die destijds in de analyse ook onderzocht zijn in 2002;

overwegende, dat ook de economische impact voor Nederland die een dergelijke majeure aankoop vertegenwoordigt, van groot belang is om mee te wegen in een vergelijkende analyse;

overwegende, dat dit ook geldt voor het effect van de dollarkoers op de totale aankoopkosten van een vloot jachtvliegtuigen en dat een gedeelte van de te onderzoeken alternatieven uit niet-dollar landen komen;

roept de regering op om in de vergelijkende kandidatenanalyse ook uitvoerig op te nemen de volgende drie punten:

1. het volume van de mogelijk te verkrijgen Nederlandse industriële productie en deelname;

2. het volume aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor de Nederlandse luchtvaartclusters in die alternatieven waar ook nog ontwikkelingswerk zit;

3. de effecten van een mogelijk duurzame verlaging van de dollarkoers ten opzichte van het niveau 2002,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roland Kortenhorst

Voordewind

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl