Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2006-2007
Kamerstuk 26488 nr. 54

Gepubliceerd op 2 mei 2007
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Herdruk van26 488
Behoeftestelling vervanging F-16

nr. 541
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 oktober 2006

In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie, Economische Zaken en Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven van heden (06-DEF-B-076) bied ik u overzicht aan van de kosten die zijn verbonden aan deelneming aan het Production Sustainment and Follow-on Development Memorandum of Understanding (PSFD MoU). hierbij het Voor Nederland is een kostenplafond van 359 miljoen euro in prijspeil 2006 vastgesteld. Hiervan is 153 miljoen euro bestemd voor de inrichting van de productie en de instandhouding en 206 miljoen euro voor de technische voorbereiding van de doorontwikkeling. De plafondbedragen gelden voor de looptijd van het MoU, te weten 45 jaar, met een betalingsreeks van 40 jaar.

De jaarlijkse bedragen in onderstaand schema kunnen enigszins fluctueren afhankelijk van de ontwikkeling van de inflatie. De plafondbedragen staan echter vast. In de periode 2008–2015 zijn de kosten in verband met de inrichting van de productielijn en instandhoudingsorganisatie het hoogst. De doorontwikkelingskosten zijn betrekkelijk gelijkmatig over de jaren verdeeld. In onderstaande tabel is een en ander weergegeven.

20072008200920102011201220132014201520162017restanttotaal
Productie & instandh.3,19,618,216,916,915,811,49,12,72,43,743,2152,9
Doorontwikkeling0,00,01,23,59,89,714,714,714,811,49,1117,5206,3

De staatssecretaris van Defensie,

C. van der Knaap


XNoot
1

I.v.m. het toevoegen van een tabel. Het eerder onder kamerstuknummer gepubliceerde stuk 26 488, nr. 54 komt hiermee te vervallen.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl