Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2008-2009
Kamerstuk 26488 nr. 178

Gepubliceerd op 28 april 2009

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 488
Behoeftestelling vervanging F-16

nr. 178
MOTIE VAN HET LID HAMER C.S.

Voorgesteld 23 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet heeft besloten om over te gaan tot de aanschaf van twee testtoestellen;

overwegende, dat er nu nog onduidelijkheid is over de vraag of bij de uiteindelijke aanschaf van beide testtoestellen binnen het daarvoor beschikbare budget kan worden gebleven alsook over de geluidscontouren;

tevens overwegende, dat deelname aan het JSF-project van belang is voor de werkgelegenheid van het Nederlandse bedrijfsleven;

spreekt uit dat de keuze om deel te nemen aan de operationele testfase geen definitieve keuze voor de JSF is;

spreekt uit voor dit moment de besluitvorming te beperken tot het aangaan van de verplichtingen die nodig zijn voor de productie van de eerste tranche testvliegtuigen (LRIP-3) om daarmede het zicht op definitief deelnemen aan de testfase in 2011 open te houden;

spreekt uit dat in 2010 de definitieve keuze voor deelname aan de testfase gemaakt kan worden óf besloten kan worden tot beëindiging van deelname aan de verdere productie van testvliegtuigen en daarmee van de operationele testfase, op basis van de criteria prijs (LRIP-4), geluidscontouren en uitkomst arbitrage businesscase;

spreekt tevens uit dat een definitief aanschafbesluit in 2012 genomen zal worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Van Geel

Slob


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl