Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026256 nr. 18

26 256
Wijziging van de Mediawet en de Tabakswet (implementatie wijziging richtlijn «Televisie zonder grenzen»)

nr. 18
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 6 december 1999

In uw brief van 23 november brengt u een verzoek over van de heer Atsma inzake een door mij aan de Kamer beloofde brief. Het betreft een conceptlijst van evenementen die ik heb aangekondigd tijdens de behandeling in de Kamer d.d. 2 september van het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet en de Tabakswet (implementatie wijziging richtlijn «Televisie zonder grenzen») (26 256).

Mede namens de staatssecretaris van VWS kan ik u daarover het volgende berichten. Aan de opstelling van de conceptlijst wordt op dit moment volop gewerkt. Ik streef ernaar de Kamer in het begin van 2000 over de conceptlijst te informeren.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg.