Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725657 nr. 276

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 276 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2016

In de procedurevergadering van hedenochtend is gevraagd waarom het rapport PGB huisbezoeken van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) niet eerder naar de Kamer is gestuurd. Daarover het volgende. Ik heb ZN verzocht om een rapportage over huisbezoeken. ZN heeft daarop Vektis gevraagd om dit uit te werken. Op 25 mei 2016 heeft Vektis het rapport afgerond en daarna aan haar opdrachtgever ZN aangeboden.

In verschillende overleggen met uw Kamer is afgesproken dat rapporten waarop een beleidsreactie komt binnen twee maanden naar de Kamer worden gestuurd. Zoals in mijn brief van 16 december jl. (Kamerstuk 25 657, nr. 275) vermeld staat, heeft het Ministerie van VWS het betreffende rapport op 19 oktober ontvangen van ZN.

Daarop is het, binnen de met u afgesproken termijn, voorzien van een beleidsreactie aan uw Kamer verzonden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn