Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-1997 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25616-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 1997-10-24
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25616
Dossiertitel Beleidsvoornemens politie 1998
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25616-2
Ondernummer 2
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype staten generaal
PS key KST24773
Publicatiedatum 1997-10-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsvoornemens politie 1998; Brief minister over de functie van surveillant van politie
Vergaderjaar 1997-1998