Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 25424 nr. 304

Gepubliceerd op 23 februari 2016 11:45

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 304 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 februari 2016

Uw Kamer heeft mij op 11 februari gevraagd om een stand van zaken van het aanjaagteam verwarde personen. Met genoegen bied ik u hierbij, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de tussenrapportage aan van het Aanjaagteam Verwarde Personen, getiteld «Samen doorpakken: op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verwarde gedrag1».

Ik ben blij met de voortvarendheid waarmee het aanjaagteam de opdracht heeft opgepakt. De problematiek is nog altijd actueel en de tussenrapportage geeft een scherpe analyse van de knelpunten die de vele verschillende partijen gezamenlijk moeten aanpakken om te komen tot een gedeeld perspectief en sluitende aanpak voor het vraagstuk rond verwarde personen, maar geeft ook een eerste inzicht in praktische handvatten daarvoor. Hoopgevend is dat het aanjaagteam constateert dat er brede steun is voor de ingezette beweging om deze mensen zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving een gezond, veilig en sociaal leven te laten leiden en daarmee ook de maatschappelijke overlast te verminderen. De rapportage en de bijlagen geven een beeld van de diversiteit van deze initiatieven.

Het aanjaagteam heeft op basis van gesprekken met betrokken partijen en analyse van de vele bestaande initiatieven in het land een aantal bouwstenen geïdentificeerd. Deze bouwstenen geven aan wat minimaal nodig is voor een sluitende aanpak vanuit het perspectief van mensen met verward gedrag en de samenleving.

In deze tussenrapportage geeft het aanjaagteam aan dat nu het momentum is om substantiële verbeteringen te realiseren en samen door te pakken.

Uw Kamer heeft mij tevens gevraagd om een brief waarin een reactie wordt gegeven op de tussenrapportage alsook op de verdere implementatie van de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra. Ik bereid deze brief thans voor, in samenwerking met de andere opdrachtgevers en de andere departementen. Hierin worden de relevante aanbevelingen van de Commissie Hoekstra meegenomen ook in het licht van de wetstrajecten gedwongen zorg. Deze brief bevat ook het, voor het meireces, toegezegde ambitieuze plan van aanpak rond de onverzekerdenproblematiek.

Tenslotte vormen de uitkomsten van mijn gesprekken met de regioburgemeesters belangrijke input voor de brief.

Ik streef ernaar om deze inhoudelijke reactie in maart aan te bieden aan uw Kamer.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl