25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 99 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 oktober 2014

Op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (artikel 39, lid 1) dienen de Eerste en Tweede Kamer iedere vijf jaar een verslag te ontvangen ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van zelfstandige bestuursorganen. De vorige evaluatie van het College voor Zorgverzekeringen (dat sinds 1 april 2014 Zorginstituut Nederland heet) heeft plaatsgevonden in het jaar 2009. Hierbij bied ik u het rapport van de recent afgeronde evaluatie van Zorginstituut Nederland aan1. Een uitgebreide reactie op deze evaluatie ontvangt u dit najaar.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven