Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201119637 nr. 1447

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1447 MOTIE VAN HET LID SPEKMAN C.S.

Voorgesteld 8 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om het COA opdracht te geven het aantal verhuizingen van kinderen in opvangcentra vanaf aankomst In Nederland tot vertrek naar een reguliere woning of naar het land van herkomst, en de redenen voor deze verhuizingen te registreren,

om de Kamer halfjaarlijks te informeren over het aantal verhuizingen van kinderen tussen verschillende locaties en de redenen van deze overplaatsingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spekman

Dibi

Voordewind

Schouw