Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200017050 nr. 211

17 050
Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

nr. 211
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juli 2000

Op 16 maart 2000 heeft een algemeen overleg plaatsgevonden over de bestrijding van financieel-economische fraude. Tijdens dit overleg heeft mijn ambtsvoorganger aangegeven dat wanneer uit analyse zou blijken dat de bestrijding van fiscale fraude in het geding komt door het verschoningsrecht van bijvoorbeeld notarissen, het belang van de fraudebestrijding zou moeten prevaleren. Tevens is toegezegd Uw Kamer binnen twee maanden te informeren over de uitkomst van het overleg hierover met de beroepsgroep en over de eventueel nader te nemen stappen.

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 18 december 1998, V-N 1999/2.8, blz. 132, inzake de reikwijdte van het verschoningsrecht van notarissen en de sindsdien ontstane situatie is bij de belastingdienst een inventarisatie gaande naar de gevolgen van het arrest. Op basis van de resultaten van dit onderzoek die naar verwachting over enkele maanden bekend zullen zijn, zal ik overleg voeren met de Minister van Justitie. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt bij een en ander betrokken. Ik ben voornemens Uw Kamer daarover voor het einde van dit jaar te berichten.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos