Handelingen van vergadering nr. 90 in 1998-1999

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon PDF (2 kB)

  Presentie en opening (donderdag 17 juni 1999)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-06-1999 1998-1999 nr. 90, pagina 5149 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon PDF (0 kB)

  Behandeling van: de brief van de vaste commissie voor Defensie houdende het voorstel de behoeftestelling aan vervanging van de F-16 jachtvliegtuigen aan te merken als groot project (26488, nr. 2)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-06-1999 1998-1999 nr. 90, pagina 5149 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon PDF (18 kB)

  Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Interimwet ammoniak en veehouderij (verlenging; einde legalisering) (26370)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-06-1999 1998-1999 nr. 90, pagina 5149-5152 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon PDF (31 kB)

  Behandeling van: het voorstel van wet houdende wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs opdat op grond van die wet bekostigde instellingen en andere instellingen die een niet uit de rijksbijdrage bekostigde opleiding educatie verzorgen, het recht kunnen verkrijgen aan de met goed gevolg afgelegde examens of onderdelen van examens van die opleiding een wettelijk geregeld diploma of certificaat te verbinden (erkenning diploma's niet uit rijksbijdrage gefinancierde educatie) (26374)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-06-1999 1998-1999 nr. 90, pagina 5152-5158 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon PDF (36 kB)

  Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een regeling voor de vervanging van verloren gegane aandeelbewijzen alsmede intrekking van de Effectenvernieuwingswet (26133)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-06-1999 1998-1999 nr. 90, pagina 5158-5163 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van werkzaamheden (donderdag 17 juni 1999)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-06-1999 1998-1999 nr. 90, pagina 5163-5164 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon PDF (12 kB)

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 25 mei 1999 over emancipatietaakstellingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-06-1999 1998-1999 nr. 90, pagina 5164-5166 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon PDF (30 kB)

  Het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 9 juni 1999 over de tweede fase VO

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-06-1999 1998-1999 nr. 90, pagina 5166-5171 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon PDF (4 kB)

  Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen (donderdag 17 juni 1999)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-06-1999 1998-1999 nr. 90, pagina 5171-5172 Tweede Kamer der Staten-Generaal